I starten av juni trappa Ole Troland (30) opp på eit nytt kontor, i ein ny rolle og i eit nytt selskap. No skal han jobba med innkjøp i Sekkingstad.

– Eg tykkjer dei er spennande, og det skjer masse i selskapet. Det er eit tradisjonsrikt selskap, samstundes som dei utviklar seg. Denne delen av verdikjeda er veldig spennande. Eg skjønnar litt meir av kva som skjer når fisken kjem opp av merdane, seier Troland til Intrafish.

Les også: Næringen