Det maritime service- og entreprenørselskapet AQS AS kjøper nye katamaraner med el-hybrid fremdrift fra Moen Marin AS, skriver Moen Marin i en pressemelding.

– Det er snakk om fire båter, der to av dem er opsjon. Summen på 350 millioner kroner gjelder for fire båter, sier Ove Løfsnæs, daglig leder i AQS AS, til Intrafish.

Fartøyene bygges i aluminium, og skal leveres i andre halvår 2023 og i 2024.

– I AQS legger vi stor vekt på bærekraft og langsiktighet, derfor velger vi el-hybrid fremdrift. Aluminiumskrog gjør båtene lettere og øker den elektriske rekkevidden. På denne måten vil vi bidra til å redusere utslipp av klimagasser, sier Løfsnæs i pressemeldingen.

Støydempende tiltak

Bærekraft og redusert klimaavtrykk er også et satsingsområde i Moen Marin. Prognosene for 2022 tilsier at godt over halvparten av nybyggene som Moen Marin AS leverer neste år kommer til å ha elektrisk eller hybrid fremdrift, skriver AQS i pressemeldingen.

– For oss representerer båtene fra Moen Marin en fin blanding av innovasjon og robusthet. Moen Marin skiller seg ut i markedet med kvalitet og profesjonelt ettermarked, kombinert med evne og vilje til grønn innovasjon, sier Løfsnæs.

Valget av grønnfarge på fartøyene begrunner Løfsnes med AQS sitt ønske om å ta aktivt del i det grønne skiftet, både til havs og på land. Bedriften fra Namdalskysten bruker blant annet elbiler der det er mulig.

– Vi har bestemt oss for å brette opp ermene og delta i den dugnaden som FN og klimatoppmøtet i Glasgow ba om. Da må vi gjøre ting på nye måter, og vi må ta i bruk ny teknologi som bidrar til det grønne skiftet, sier Løfsnæs.

Et annet prioritert satsingsområde i AQS er arbeidsmiljø. De nye båtene bygges derfor med boforhold og trivsel for mannskapet i fokus. Det legges stor vekt på støydempende tiltak og enmannslugarer på eget lugardekk over dekksnivå, skriver AQS i pressemeldingen.

To fartøy høsten 2023
  • De to første fartøyene som AQS har bestilt fra Moen Marin skal leveres høsten 2023.
  • Den ene blir en 26 meter lang og 12 meter bred katamaran med en 726 kWh batteripakke. Fartøyet får to elmotorer som yter 575 kW for fremdrift, og blir utstyrt med to kraner: en PFM 2500 på 184,1 t/m og en PK 150002 på 105 t/m.
  • Det andre fartøyet blir 21 meter lang og 12 meter bred katamaran og får en batteripakke på 726 kWh. Fartøyet får to elmotorer som yter 575 kW, og båten utrustes med to PK 150002-kraner.

– Stor aktivitet

I april i år leverte Moen Marin fartøyet den 24 meter lange servicebåten «AQS Tor» til AQS. Den ble rikskjendis da lastefartøyet som skulle frakte den fra verftet i Kroatia havnet i storm og havsnød på vestlandskysten. Mens frakteskipet lå med sterk slagside i de høye bølgene, sjøsatte «AQS Tor» seg selv fra dekket, men den ble senere berget og reparert.

– Det er for tiden en stor aktivitet i Moen Marin, og vi har en solid ordrereserve for flere år fremover. Jeg vil takke Ove Løfsnæs og AQS for utmerket samarbeid og for nok en gang å ha vist oss tillit, sier Terje Andreassen, administrerende direktør i Moen Marin AS, i pressemeldingen.

AQS AS er en maritim service- og entreprenørbedrift med base i Flatanger i Nord-Trøndelag, og avdelinger i Rørvik og Alta. Selskapet har 19 servicefartøy og 160 medarbeidere langs norskekysten fra Midt-Norge til Finnmark, og tidvis også på Vestlandet og Island.

Moen Marin er i dag verdens største leverandør av arbeidsfartøyer til havbruksindustrien. November 2019 ble Scale AQ eneeier av Moen Marin AS. Selskapet har hovedkvarter i Trondheim, og totalt 27 avdelinger i 11 ulike land.