Fiskeri og havbruk i Norge står samlet for minst 23 milliarder i ordrebøkene for nybygg direkte tilknyttet næringene. Dette fordeler seg med 13,4 milliarder på havbruk og 9,6 milliarder på fiskeri.

En oversikt over nybygging innhentet av Norske Skipsverft og Fiskeribladet, viser at det i fiskeri- og havbrukssektoren med offentlig sektor sine Kystvaktskip, er båter for anslagsvis 30 milliarder under bygging eller kontrakt. Kjell Inge Røkkes kombinerte forskningsskip og yacht «Rev Ocean», trolig i prisklassen tre-fire milliarder, er ikke tatt med i dette regnestykket.