Nå er havarikommisjonens rapport klar.

Søndag 6. mars i år var lasteskipet «MV Titran» på vei for å losse fiskemel ved fabrikkanlegget på Halsa i Meløy kommune i Nordland. Dekksmannskapet var i gang med å klargjøre lastelukene ved å fjerne kiler og annen sjøsikring på lukedekket.

Da et av dekksmannskapet skulle gå ned fra lukkedekket til hoveddekket etter å ha fjernet sjøsikringen på gravemaskinen om bord, falt vedkommende over bord. Ingen av de andre fra besetningen så hendelsen, og det tok derfor omtrent 20 minutter før de oppdaget at dekkskadetten var borte, ifølge rapporten fra Statens havarikommisjon for sjøfart.

Usikkerhet rundt ulykkestidspunkt

Kort tid etter det ble oppdaget at kadetten var borte ble redningsetatene varslet, og kapteinen snudde fartøyet.

Da det var usikkerhet rundt tidspunkt for når kadetten falt over bord, ble søket innledningsvis satt for langt nord. Etter ca. 2 timer ble korrekt tidspunkt fastslått via fartøyets CCTV-opptak, og søket med fartøy ble satt lenger sør der kadetten hadde falt over bord. Det ble gjort funn av både kjeledress og vernesko, men forulykkede ble ikke funnet.

Da mannskapet ikke la merke til at den forulykkede falt over bord, medførte dette at besetningen ikke klarte å estimere nøyaktig tidspunkt for hendelsen. Havarikommisjonen mener det er sentralt at dersom besetningen på et fartøy er usikre på tidsangivelse for når noen har falt over bord, må dette tydelig framkomme til nød- og redningsetater, slik at søkeområdet tilpasses denne usikkerheten.

Har innført sikkerhetstiltak

Rederiet Berge Rederi AS har etter ulykken gjennomført flere tiltak som skal bidra til økt sikkerhet.

Arbeidet med tiltakene har blitt utarbeidet sammen i dialog med mannskap på fartøyene i rederiet, for å sikre at tiltakene blir gjennomførbare operasjonelt.

  • Bruk av flytevest ved alt utvendig arbeid og opphold på lukedekk. Dette ble opprettet som strakstiltak etter ulykken og skal vurderes som permanent løsning.
  • Bruk av personlig varslingsutstyr ved fall over bord vurderes, men er ikke innført.
  • Merking av «unsafe zone» på ytterste deler av lukedekk. I dette området kreves bruk av fallsikringssele.
  • Det vurderes å montere en vaier langs lukedekket som dekkmannskapet kan kople seg på.
  • Rederier planlegger endringer av rekkverk ved å lage det høyere på MV Titran og tilsvarende fartøy i rederiet.
  • Det er innført nye prosedyrer som skal presisere hvilke adkomstveier som skal benyttes til og fra lukedekk.
  • Det planlegges at mannskap skal gjennomføre sikkerhetsmøter som følge av gjennomførte øvelser.
  • Rederiet vil også tilby kurs til mannskapet for å øke sikkerhetstenkningen om bord.

Ingen sikkerhetstilrådninger

Statens havarikommisjon for sjøfart kommer ikke med sikkerhetstilrådinger etter ulykken.

Undersøkelsen av denne sjøulykken har ikke avdekket nye områder der Havarikommisjonen finner det nødvendig å fremme sikkerhetstilrådinger for å bedre sikkerheten på sjøen, står det i rapporten.