En førstestyrmann i et norsk brønnbåtrederi ble nylig dømt til betinget fengsel i 34 dager etter fyllekjøring med bil. Førerkortet ble inndratt i tre år.

– Retten er av den oppfatning at både hensynet til trafikksikkerheten og allmenne hensyn tilsier at siktede fratas retten til å kjøre motorvogn, heter det i dommen.

I en friperiode hadde vedkommende drukket øl, våknet opp, kjørt til butikken og kjøpt mer øl og fortsatt bilturen. Den endte ikke godt.

Kjørte av veien

På ulykkesdagen i juli 2021, kjørte vedkommende med sin personbil i fylla.