Det er de lokale fjelltoppene Malmangernuten og Melderskin i Rosendal som har gitt navn til de to nye helelektriske transportbåtene til Eide Fjordbruk. Navnevalget kom etter forslag fra Kvinnherad Fjordhestlag, går det fram av en pressemelding fra båtbygger Hukkelberg Boats.

«Malm» og «Melder» er Hukkelberg’s bygg nummer 201 og 203. Båtene er av typen Flying Fish 37 Electric og skal begge benyttes til befordring av publikum fra Rosendal og ut til det nye visningssenteret Salmon Eye i Hardangerfjorden.

Båtene har sitteplasser for inntil 12 passasjerer, og «Malm» er i tillegg tilrettelagt for rullestolbrukere, går det fram av meldingen.

– Begge båtene er utstyrt med video og lydanlegg, og man finner også igjen designelementer fra Salmon Eye om bord i båtene, slik at det skapes ett helhetlig inntrykk for publikum, uttaler Sebastian L Torjusen, leder for Salmon Eye, i meldingen.

– På dette prosjektet har læringskurven vært bratt og vi har lagt ned betydelige ressurser i å optimalisere designet og for å få maksimalt ut av det elektriske fremdriftssystemet, sier Øyvind Hukkelberg i Hukkelberg Boats i samme melding.

Evoy har stått for leveranse av elmotor, batteripakke og styringssystem, og Hukkelberg Boats har jobbet tett sammen med dem for å integrere system i båtdesignet.

– Resultatet er blitt de første helelektriske hurtiggående båtene av denne typen som er laget og tatt i bruk i Norge, legger Hukkelberg til i meldingen.