Det ble på overtid natt til lørdag 12. november enighet i meglingen i lønnsoppgjøret mellom Kystrederiene og Norsk Sjøoffisersforbund, Norsk Sjømannsforbund og Det Norske Maskinistforbund, går det fram av en pressemelding fra Kystrederiene lørdag.

Partene har sittet i megling hos Riksmekleren siden torsdag morgen kl. 10.00.

– Årets forhandlinger, som er et hovedoppgjør, har vært kompliserte og intense. Men med en konstruktiv dialog hos Riksmeglingsmannen klarte vi til slutt å komme til enighet, uttaler forhandlingsleder og administrerende direktør i Kystrederiene, Tor Arne Borge, i meldingen.

Det fremforhandlede generelle lønnstillegget ble 4,1 % med virkning fra 1. september i år.

Forhandlingene beskrives som krevende i – lys av den urolige situasjonen i Europa, rammevilkår under press, usikkerheten for merkostnader på råvarer og økningene i energi- og bunkerskostnadene for sjøtransporten,

Kystrederiene er en arbeidsgiver- og interesseorganisasjon for skip i nærskipsfarten; short-sea shipping og aqua-shipping. Kystrederiene sitt tariffområde omfatter tariffavtaler med sjømannsorganisasjonene Norsk Sjøoffisersforbund, Norsk Sjømannsforbund og Det Norske Maskinistforbund. Tariffområdet omfatter også Brønnbåteiernes Forening.