Totalt er kontraktene beregnet å øke Frøys etterslep med circa 200 millioner kroner inkludert opsjoner, opplyses det.

Avtalene omfatter en 4-årig fast forlengelse av en løpende timecharterkontrakt, og en 5-års fasttids charterkontrakt for et nybygg under oppføring. Frøy vil utstyre begge fartøyene med store batteripakker for å redusere drivstoffet forbruk og karbonavtrykk, går det fram av meldingen

De to fartøyene forventes å ha opp til 50 prosent lavere drivstofforbruk enn sammenlignbare dieseldrevne fartøyer.

- Avtalen strekker seg over lang tid i forhold til en viktig og stor oppdragsgiver for Frøy. Kontrakten er viktig for oss, ikke bare på grunn av sin store størrelse, men også som den viser Frøys evne til å levere markedsledende løsninger med betydelig reduksjon i karbonfotavtrykk. Den lange kontraktstiden gir ytterligere inntjening synlighet og styrke vår posisjon som en ledende leverandør av havbrukstjenester til norsk lakseoppdrettsnæring, uttaler administrerende direktør i Frøy, Tonje Foss, i meldingen.