– Jeg mener at det er riktig at vi har et regelverk som gjør at en ikke automatisk mister førerretten til andre typer transportmidler om en mister førerkortet til bil. Det vil kunne gi et system med urimelige og utilsiktede utslag, og vil kunne være urimelig og forskjellsbehandlende for dem som har denne typen sertifikater, sier Grotle til IntraFish.

Vi har bedt ham kommentere saken om en førstestyrmann på en brønnbåt som mistet førerkortet til bil i tre år etter høy promille, men fortsetter i jobben sin.