– Fartøyet blir verdens første kombinerte snurrevad /bløggebåt, melder Larsnes Mek. Verksted i en pressemelding tirsdag.

Designet er tilpasset rederiets driftsgrunnlag på hvitfisk og også tilpasset som bløggebåt til havbruksnæringen. Båten blir 51,23 meter lang og 12,10 meter bred.

Rederiet drifter i dag «Kystfisk», som er rigget for snurrevad, i tillegg rederiet også involvert i landanlegg med foredling i Myre.

Bløggelinje for laks

Det nye fartøyet er arrangert som ferskfiskfartøy med RSW-kjøling med ferskfisk-fabrikk, i tillegg er fartøyet utrustet med automatisk bløggelinje for laks og ørret til bruk for havbruksnæringen.

I meldingen opplyses det at båten rigges med propell med dyse, to steps gir, variabel turtallsgenerator, «take me home»-løsning og batteripakke med ca 1,5 Mwh.

Larsnes Mek. Verksted opplyser at Seacon AS har designet flere fartøy av denne type, men at dette fartøyet er videreutviklet med bruksområde som bløggebåt også.

– Fartøyet er første nybyggingsprosjektet Larsnes Mek Verksted AS og Seacon AS skal ha sammen, selv om vi tidligere har hatt noen mindre ombygginger på Seacon sitt design. Vi er svært fornøyde med å lande byggingen av enda et nytt fartøy til norske redere hos et norsk verft, heter det i pressemeldingen.

Larsnes Mek. Verksted opplyser at de med denne kontrakten har en total ordrereserve på ca. 1,1 milliard norske kroner, og er sikret full sysselsetting ut 2024.

Ny båt til Myre Kystdrift AS
  • Verft: Larsnes Mek. Verksted AS
  • Design: Seacon SC-51
  • Lengde: 51,23 m
  • Bredde: 12,10 m
  • Type: Snurrevad / Bløggebåt
Kilde: Larsnes Mek. Verksted