Det går fram av en pressemelding fra brønnbåtrederiet tirsdag.

«Ronja Nærøysund» er allerede på plass i Namdalen, og vil sikre operasjonell kapasitet i to selskap, SinkabergHansen og Emilsen Fisk og deres felles driftsselskap SBH Emilsen Akvamiljø, går det fram av meldingen.

– Båten vil både sikre behovet ved den nye laksefabrikken og det operasjonelle ved våre lokaliteter, uttaler konsernsjef i SinkabergHansen, Svein-Gustav Sinkaberg, i meldingen.

Brønnbåten er på 4.000 kubikkmeter og er satt opp med det som beskrives som det «mest innovative og beste utstyret i markedet», hvor målet er å ivareta fiskevelferd, biosikkerhet og miljø på en bærekraftig måte.

– «Ronja Nærøysund» blir den tredje i rekken fra oss som skal løse oppgaver på Namdalskysten og Helgeland. Vi lever ved og av havet, og det setter nivået for hvordan disse båtene utformes og driftes, uttaler daglig leder i Sølvtrans, Robin Halsebakk, i meldingen.

Brønnbåtrederiet peker på at lokal verdiskaping har vært vesentlig i prosjektet. Båtene bygges i Norge, samt at utstyr og tjenester kjøpes fra norske leverandører.

Av meldingen går det fram at dette er det tredje Sølvtrans-fartøyet i regionen, og at rederiet arbeider sammen med de to selskapene også for forsterket lokal tilknytning, for eksempel når det gjelder rekruttering av ansatte til nybåten.

- Resultatet er at det nå blir seks faste lokale sjøfolk på «Ronja Nærøysund». I tillegg kommer en dekkskadett og en maskinkadett/maskin jr. Videre har bemanningen av det nye fartøyet gitt flere åpne stillinger på «Ronja Ocean» og «Ronja Explorer». Disse fartøyene operer i regionen og tre nye lokale sjøfolk kan ansettes på disse båtene, skriver partene i pressmeldingen.

– Sølvtrans er verdens største brønnbåtselskap, og vi fortsetter å vokse. Dette gjør at vi i tiden fremover vil ha behov for mange nye og dyktige sjøfolk på våre båter, uttaler mannskapssjef Christer Larsen i samme melding.

«Ronja Nærøysund» er åpen for allmennheten mellom kl. 10:00 - 13:00 på lørdag for de som måtte ønske å ta henne i nærmere øyesyn.