Mowi er verdens største lakseoppdretter, men på Færøyene er de den minste. Med en produksjon på rundt 10.000 tonn per år er det heller ikke nok fisk til å kjøpe brønnbåt – men selskapet klarer seg uten.

Når de setter ut smolt, går det vanligvis fra settefiskanlegget med tankbiler.

– Alle anleggene våre ligger ganske nært land, så settefisken leveres fra tankbil med slange, et eget system som er utviklet av en her på Færøyene, sier Hans Jakup Mikkelsen. Han er daglig leder for virksomheten som består av et settefiskanlegg, tre sjøanlegg og et slakteri.