I starten av mai ankom Nordlaks flunkende nye og unike brønnbåt «Bjørg Pauline» Hadsel. I helgen ble brønnbåten tatt i bruk for første gang. Den deler for øvrig navn med sin forgjenger, og er oppkalt etter Nordlaks-eier Inge Bergs mor.

– Dette er noe vi har ventet lenge på, og som det selvfølgelig har vært knyttet stor spenning til. Det er mange ting som skal klaffe når man skal få en ny båt i drift, så nå er det innkjøring og tilpasning av utstyret som har fokus, sier kommunikasjonssjef i Nordlaks, Lars Fredrik Martinussen, til IntraFish.

Lørdag ble den flunkende nye brønnbåten tatt i bruk. I første omgang frakter den matfisk til slakteri, men etter hvert skal den få bryne seg på transport av smolt og avlusing. Foto: Nordlaks

Dette er første av to brønnbåter selskapet mottar i år. Begge to er gass/batteri-hybrider, og blant de første av sitt slag.

Godt gjensyn

For brønnbåtansvarlig i Nordlaks Kurt Werner Nilsen var gjensynet i Hadsel 3. mai gledelig:

– Det var godt, for å si det slik. Jeg har selv ikke sett den siden den ble sjøsatt i Tyrkia, sier han.

Sjøsettingen av den 84 meter lange og 19 meter brede båten skjedde på tampen av 2019. Den har kapasitet til å frakte over 600 tonn levende fisk.

– Hva har skjedd med båten siden du så den sist?


– Den er malt ferdig og det resterende tekniske utstyret er blitt montert. Nå ser den ny ut, sier han.

Lørdag forrige uke ble den gassdrevne hybridbåten endelig tatt i bruk, da den hentet en liten last med regnbueørret fra Nordlaks lokalitet og over til slakteriet.

Sist gang Kurt Werner Nilsen (venstre) så brønnbåten var i Tyrkia, før den siste finishen ble gjort. Foto: Nordlaks

– «Bjørg Pauline» har allerede losset fisk på slakteriet fra flere lokaliteter, også fra havfarmen, sier kommunikasjonssjef Martinussen.

Onsdag ettermiddag var båten ved Nordlaks' slakteri på Børøya, da den losset fisk.

– Hvor stor er besetningen?

– Det er en besetning på syv, pluss to lærlinger. Så er det et skift hjemme, så totalt er det ansatt 14 personer og fire lærlinger, sier Martinussen.

Det skjedde i etterkant av at Mattilsynet og Sjøfartsdirektoratet hadde vært om bord for å gjøre sine kontroller. Sistnevnte gjennomførte ikke sjekken sin i Tyrkia på grunn av pandemirestriksjonene, opplyser Nordlaks.

– Ting kan alltids bli bedre, men vi tror de var fornøyde. Nå er vi klare til å seile, sier brønnbåtansvarlig Nilsen.

– Hva gjør båten spesiell?

Slik ser det ut inne i styrhuset på båten. Foto: Nordlaks


– Brønnbåten har ikke noe backup på diesel. Den kjører kun på lng. Batteripakken er med for å effektivisere og rasjonalisere bruken av generatorene, sier Nilsen.

«Bjørg Pauline» er designet av NSK Ship Design i Harstad, og ble bygget på Tersan Ship Yard i Tyrkia. Selskapet har tidligere opplyst at LNG/batteri-hybridfremdriften, sammen med landstrømtilkobling, vil redusere de samlede klimagassutslippene med over 20 prosent, samt NOOx-utslippene med 90 prosent, sammenlignet med dagens brønnbåter.

Slik ser det ut inne i «Bjørg Pauline». Foto: Nordlaks

Skal kjøre smolt etter hvert

– Hvordan kommer dere til å bruke båten fremover?

– Den kommer i hovedsak til å kjøre slaktefisk, inn til slakteri, sier han.

Båten skal etter hvert også transportere smolt.

– Men så langt er vi ikke kommet. Der leier vi inn hjelp, fra gode naboer, nå.

Ifølge kommunikasjonssjef Martinussen skal båten også få brynt seg på avlusingsarbeid etter hvert. «Bjørg Pauline» er den eneste brønnbåten selskapet har per nå, men i løpet av andre halvår er søsterskipet «MS Harald Martin» ventet å ankomme. Det skipet er nå under bygging.

Nordlaks sin nye brønnbåt B«jørg Pauline», ved deres slakteri på Børøya 12. mai 2021. Foto: Nordlaks