Grovfjord Mek. Verksted overleverte forrige uke den nye batterielektriske oppdrettsbåten «Kjell-Erik» til Wilsgård Fiskeoppdrett AS. Det går fra.m av en pressemelding fra partene

Båten er en oppdrettskatamaran med hoveddimensjoner 13,97x7,6m.

– Navnet har båten fått for å hedre minnet etter vår områdeleder Kjell Erik Wilsgård som brått gikk bort sommeren 2020, kun 47 år gammel, uttaler oppdrettsselskapet i meldingen.

Båten har elektriske fremdriftsmotorer som yter 107kW hver, samt en elektrisk sidepropell på 42kW. Batteripakken er på 316 kWh og forsyner båten all nødvendig energi for transit til lokalitet og en dags arbeid opplyses det.

«Kjell-Erik» er den 6. båten Grovfjord Mek. Verksted leverer til Wilsgård, og ble første dag etter overlevering ble den tatt i bruk i Barbogen i Senja kommune, gård et fram av meldingen.

Båten er bygget med et luftig rorhus med frittstående bropult og takkonsoll, pantry og sofagruppe. Her er det varme i gulvet og varmepumpe. I tillegg har den et stort dekkshus som inneholder garderobe/tørkerom samt et toalettrom.

Wilsgård Fiskeoppdrett
  • Wilsgård Fiskeoppdrett AS er morselskap i konsern og drifter 6 matfiskkonsesjoner, settefiskanlegg i Kåfjord i Nord Troms, slakteri og foredling i Torsken på Senja.
  • I Torsken-senteret har de praksisbase for Senja Videregående skole.
  • Til sammen er det rundt 120 medarbeidere i Wilsgård.
  • Wilsgård Fiskeoppdrett AS er lokalisert i Torsken og har produksjon i henholdsvis Senja, Ibestad og Karlsøy. Konsernet jobber også innenfor hvitfisk og reiseliv.
  • Brødrene Vidkun og Fredd-Jarle Wilsgård eier 62,5 prosent, mens Salmar eier 37,5 prosent