Det går fram av en pressemelding fra Moen Marin torsdag.

Nybygget på 22 x 10 meter , en NabWork 2210 SAB, blir den sjette bløggebåten i Remøy-flåten.

– Bløggebåter er i dagens driftsbilde et veldig godt supplement. Dette er fartøy med egne kvaliteter som næringa har behov for, uttaler operasjonssjef ved Remøys havbruksavdeling, Robert Søviknes, i meldingen.

Foruten laks, ser han også klart potensial for ivaretakelse og prosessering av oppdrettstorsk.

Søviknes mener retningen mot stadig mer spesialiserte og selvdrevne verktøy innen næringa bare vil forsterkes.

Bløggebåt er et interessant felt hvor Moen Marin og Remøy Management har funnet sammen. Her representert ved Lars Ivar Elvertrø (til venstre) og Atle Hans Fyhn i Moen Marin og Robert Søviknes og Sigurd Remøy (til høyre) i Remøy Management. Foto: Moen Marin

Har større bløggebåter

Remøy har per i dag bløggebåter på opp imot 300 tonn lastekapasitet. Av meldingen går det fram at det nye enkeltskrog fartøyet på 22 meter vil kunne laste om lag 100 tonn fisk – og ha mulighet for å prosessere opp mot 30 tonn fisk i timen.

– Vi har i snart fem år jobbet med løsninger og teknologi for bløggebåter. Både i konkrete byggeprosjekt og planlagte framtidige prosjekt, uttaler salgsdirektør i Moen Marin, Lars Ivar Elvertrø, i meldingen. Selskapet opplyser videre at de har mulighet til å prosjektere og bygge fartøy opp imot 80 meter.

Selskapet har tidligere levert «Volt Collector», en servicekatamaran med bløggeanlegg til Remøy Management, men båten som skal leveres neste vår er altså en rendyrket bløggebåt med prosessanlegg levert fra Optimar.