IntraFish har laget en oversikt over brønnbåter som nå er under bygging eller bestilt. Sølvtrans er rederiet med desidert flest brønnbåter i bestilling. Hele ni båter er det nå skrevet under kontrakt på.

Selskapet har totalt planer om bygging av ytterligere 10 båter.

– Planlagt byggeaktivitet fremover er 19 båter, hvor ni allerede er kontraherte. På de 10 andre er det ikke signert kontrakter, men vi har opsjoner på disse. Båtene skal bygges både ved Myklebust Verft og Aas Mek.