Laks og ørret fra hjertet til Sør-Afrika

Litt mer enn en time nord for travle Cape Town, ved de stille åsene nær Francchhoek, er Sør-Afrikas største produsent av røkt ørret og laks.Three Streams Holding, ledet av Gregory Stubbs, driver både Three Streams Salmon and Trout Hatchery - det eneste klekkeriet for laks og ørret i landet - i tillegg til Three Streams Smokehouse, leverandør til nær hver eneste stor detaljhandler og foodservice-institusjoner i landet.IntraFish har besøkt både klekkeriet, røkeriet og prosesseringsanlegget.