Smoltproduksjon i resirkuleringsanlegg

Her finner du bilder fra resirkuleringsanleggene (RAS) til Nofima Sunndalsøra samt Smøla klekkeri og settefisk. Alle foto: Anders H. Furuset