AquaChile betalte 255 millioner dollar for selskapet i Magellan-regionen. Det inkluderer kontorer i Puerto Natales, et RAS-anlegg for smoltproduksjon, 26 laksekonsesjoner og et prosesseringsanlegg. Selskapet sysselsetter rundt 200 personer innen oppdrett