Innen 2018 er Storbritannia ute av EU. Britenes «sjokk-exit» ut av EU har som ventet fått store konsekvenser for det britiske pundet.

Det har falt dramatisk etter at 52 prosent av britene i sommer stemte for å melde seg ut av EU. Allerede har pundet svekket seg 15 prosent mot Euroen etter Brexit, men det anslås at britiske husholdninger vil ha fått et inntektsfall på 3000-5000 pund når situasjonen har stabilisert seg.

Men britene må allerede nå i større grad enn tidligere veie sine kjøp, for parallelt med at det britiske pundet faller i kurs, faller også befolkningens kjøpekraft.

- Grovt anslått vil Brexit koste norsk sjømatnæring 723 millioner kroner. Og en svakere britisk privatøkonomi vil bety et fall i etterspørselen på ca 2-3 prosent. Da økes tapet ytterligere til 833 millioner kroner. Etterhvert vil noe av denne fisken finne veier til andre markeder med bedre betalingsevne, slik vi så da Russland innførte sin boikott av norsk sjømat, og da minskes tapet igjen til ca 400 millioner kroner, eller om lag én million kroner per dag, sier Egernes til FiskeribladetFiskaren.

- Vinnerne kan bli USA. For et svakere britisk pund vil resultere i en sterkere dollar. Og dermed blir amerikanerne mer interessant for norsk eksportører. Vi går definitivt spennende tider i møte, sier han.

Særlig vil eksportørene til det velkjente fish and chips-markedet merke forskjell. Egernes mener kystflåten og ferske hyseprodusenter får det største tapet. Men eksportørene av fryste torskeprodukter får også utfordringer. Disse må finne nye markeder for deler av denne fisken.