«Det er så lite villaks igjen i Norge at de får plass i tre oppdrettsmerder»

LESERINNLEGG: Forhåpentlig er det snart slutt på de tider der oppdrettsnæringen kunne «kjøpe» kystkommunene for å kunne benytte kyst og fjord for oppdrett av laks og anadrom svartelistet regnbueørret.

Den genetiske integriteten til villaks og sjøørret er forurenset på grunn av rømming over mange tiår.
Den genetiske integriteten til villaks og sjøørret er forurenset på grunn av rømming over mange tiår.Foto: Are Stensaas.
Publisert 23. March 2022, kl. 15.01Oppdatert 24. March 2022, kl. 08.12