Fiskeridirektoratet har i sommer hatt et forslag til ny NYTEK-forskrift på høring. Forslaget innebærer blant annet en omfattende utvidelse av adgangen til å ilegge overtredelsesgebyr. Forslaget er kun begrunnet med at Fiskeridirektoratet ser at det er mange regelbrudd.