Grunnrenteskatt er naturlig å bruke på opphenting av olje og gass, utvinning av mineraler i gruvedrift og høsting av naturskapte energiressurser. Når det gjelder tidsavgrenset bruk av et areal til produksjon av mat, er ikke vilkåret for grunnrente til stede, hverken på land eller i sjø. Men både oppdrettsnæring og andre bør være villige til å betale en naturressurs-leie for sjøareal som disponeres i en viss periode.

Innlegg

Skrevet av Ivar Holmefjord, FoU-ansvarlig Sustainable Salmon AS og Svana AS.

Tidligere forsker i Akvaforsk (Nå Nofima).

Kveite-,