Er grunnrentebeskatning på havbruk mulig?

Havbruksnæringen forbruker altså ikke en felles naturressurs. Det finnes derfor intet prinsipielt grunnlag for å kreve ressurs-/grunnrentebeskatning av havbruksnæringen.

Havbruksnæringen har et dokumentert behov for å reinvestere overskuddet i næringen. I tillegg har mange oppdrettsselskap store planer om utbygginger og annet for å imøtekomme den stadig økende etterspørselen etter sunn og god sjømat fra Norge, skriver Harald Østensjø i Haugesund Høyre.
Havbruksnæringen har et dokumentert behov for å reinvestere overskuddet i næringen. I tillegg har mange oppdrettsselskap store planer om utbygginger og annet for å imøtekomme den stadig økende etterspørselen etter sunn og god sjømat fra Norge, skriver Harald Østensjø i Haugesund Høyre.Foto: Lars Åke Andersen
Publisert 21. November 2022, kl. 15.45Oppdatert 21. November 2022, kl. 15.45