Nok ein gang har ei regjering lagt fram ein svulstig plan for havbruksnæringa. Ei femdobling av produksjonen av laks og aure innan 2050. Det vert kalla ein strategi. Men utan handfaste forslag til endringar, er der ingen farbar veg til målet. Eigentleg var eg tenkt å