Regjeringen har lagt frem sin strategi for god utvikling av havbruksindustrien. Her finner vi 84 sider med godt og interessant stoff. Det som blir avgjørende fremover mot stortingsvalget, er at fiskeriministeren må greie bedre enn f.eks. i den nylige