Innlegg

Skrevet av administrerende direktør i Bergen Næringsråd, Monica Mæland.

Det er ikke i Bergen og Vestlandets interesse å overføre mer penger til Oslo. Det er ikke i Bergen og Vestlandets interesse å tappe en av våre viktigste næringer for kapital og utviklingsmulgheter.

Grunnrenteskatt på havbruk er en massiv overføring av privat investeringskapital fra kysten til staten. Den er også en massiv overføring fra resten av kystnorge til Oslo kommune. Normalt skulle en representant for Vestlandet og Bergen luktet lunta, men her er det tydeligvis slik at det innad i Ap hersker et Stockholm-syndrom som gjør at Vestlandspolitikeren blir et politisk gissel, og mener at Oslo-prioriteringen bør man legge seg flat for.

Innlegget demonstrerer også en ting som vi ser. Forslaget fra regjeringen er så komplisert og rotete fremstilt i forslaget til Stortinget, at det er vanskelig å helt skjønne hva som foreslås. De to storbypolitikerne har tydeligvis ikke klart lese den riktig. Feks har de ikke klart å regne ut 78% av 70.

De har ikke fått med seg at bunnfradraget ikke er økt til tross for at regjeringen selv ved statssekretær Grimstad har bekreftet det. Selskaper kan altså ikke «gå med 70 millioner i overskudd uten å betale grunnrenteskatt». Det er dessuten en total misforståelse av begrepet grunnrente – fordi den ordinære selskapsskatten selvsagt også skattlegger grunnrente.

De har ikke fått med seg at sentral ekspertise, inkludert lederen for skattekommisjonen avviser at forslaget er nøytralt, dvs at det faktisk vil påvirke investeringer.

Det er ikke nøytralt, blant annet fordi den samlede skattebelastningen på selskap og eier blir slik at dette for mange går fra å være en næring med store overskudd til å bli en marginal virksomhet. Det vil bety at vi fremover vil investeringer gå til mindre lønnsomme prosjekter i andre sektorer i stedet for samfunnsøkonomisk mer lønnsomme prosjekter i havbruk. På grunn av skatten. Det betyr tapte jobber og tapt velferd. Det er ikke bra verken for næring eller velferd.

Hvordan de mener at forslaget er bra for næringen fremstår som helt uten argumenter, og er kun en udokumentert påstand i overskriften. Forslaget er ikke bra for næringen.

Er det bra for Vestlandet? Vel, det er i alle fall mulig å spørre om hvor naturlig det er at Oslo kommune, i bunnen av en fullstendig havbruksfri fjord - hvor nærmeste havbruksanlegg er over 400 kilometer unna – skal kompenseres for ulempen ved at det avgis fellesareal i Hardangerfjorden eller ved Hidra. Det er det som egentlig er en vesentlig del av forslaget, gjennom at kommunenes andel av grunnrenteskatten fordeles basert på i hovedsak innbyggertall (kriteriene i inntektssystemet).

Vi vil oppfordre bystyrerepresentanten fra Bergen til å bryte ut av den politiske gisselsituasjonen og tenke på dette; den dagen skatten ble annonsert, tapte selskaper i Bergensområdet seg mer enn 40mrd i verdi. Største taper var folketrygdfondet – altså våre pensjoner. Tallet beskriver verdier tatt fra kysten og overført til sentralmakten.