For en tid tilbake la regjeringen frem sin strategi «Matnasjonen Norge», der de har arbeidet for å utvikle et politisk rammeverk for Norge som matnasjon frem mot 2030. I strategien står det at målet med å utvikle en slik strategi har vært å styrke samarbeid nasjonalt, regionalt og lokalt på tvers av sektorer, bransjer og ulike politikkområder.

Tirsdag inviterte regjeringen til digital konferanse for å inspirere til oppfølging av strategien i et regionalt perspektiv. Der var en rekke aktører fra næringsliv, offentlig sektor og virkemiddelapparatet til stede.