ARTIKKELFORFATTEREN

André N. Skjelstad er stortingsrepresentant fra Nord-Trøndelag og næringspolitisk talsmann for Venstre

Senterpartiet har sanket støtte i Nord-Norge for sin distriktsprofil, men fører en fiskerifiendtlig politikk.