- Om vi antar at NRS’ produksjonsvolum i Region Sør de seneste fem årene på 5.500 tonn er representative for utnyttelsen av disse eiendelene, mener vi at salgsprisen på 1,24 milliarder kroner er