Finans

Se alle artikler

Margin på 23,51 kroner per kg hos Bakkafrost

Bakkafrost hadde et driftsresultat (EBIT) på 251,8 millioner danske kroner i tredjekvartal. Selskapet slaktet 11.600 tonn og hadde en driftsmargin per kg på 23,51 norske kroner.

Det går frem av selskapets tredjekvartalsrapport tirsdag.

I oppdrett leverte selskapet et driftsresultat på 216,7 millioner kroner i tredje kvartal. Inne videreforedling hadde selskapet et driftsresultat på -4,5 millioner danske kroner, mens selskapet i fiskemel og fiskeolje segmentet hadde et driftsresultat før avskrivinger (EBITDA) på 79,5 millioner danske kroner.

– Selv om lakseprisene falt I kvartalet, hadde Bakkafrost tilfredsstillende resultat. Spotprisen på laks var markant lavere i tredjekvartal i år sammenlignet med samme kvartal i fjor. Men vi har fremdeles gode utsikter i laksemarkedet, selv om det er en risiko for lavere laksepriser i fremtiden, sier konsernsjef Regin Jacobsen i Bakkafrost i tredjekvartalsrapporten.

Konsernets netto rentebærende gjeld var på 355,6 millioner danske kroner ved utgangen av kvartalet. Selskapet hadde 932,6 millioner danske kroner i ubenyttede trekkfasiliteter. Egenkapitalandelen var på 68 prosent.

Selskapet skriver videre i kvartalsrapporten at lakselus krevde større innsats i tredje kvartal i år enn i fjor. Det har gitt redusert vekst, noe som vil føre til skyvning av slaktevolum fra fjerde kvartal i år til første kvartal 2018.

Likevel er estimert slaktevolum for 2017 er økt med 1.000 tonn til 54.500 tonn. I 2018 venter selskapet å slakte 51.000 tonn.

Selskapet satte ut 3,2 millioner smolt i kvartalet. Totalt venter Bakkafrost å sette ut 10,5 millioner smolt i 2017, ned fra 11,7 millioner smolt i fjor. I 2018 har selskapet planer om å sette ut 13 millioner smolt. Selskapets smoltanlegg på Strond i Klaksvik, som skal produsere større smolt enn i dag, ventes å settes i drift neste år med full drift fra 2020.

Selskapet har solgt 53 prosent av ventet volum for resten av 2017 på kontrakt, mens kontraktforhandlinger for 2018 pågår nå.

Nøkkeltall Bakkafrost (konsern), tredje kvartal (tall i millioner danske kroner)

Q3 2017 Q3 2016 Endring
Inntekter 804,2 640,0 25,7 %
Driftsresultat før avskrivinger (EBITDA) 302,0 287,0 5,2 %
Driftsresultat (EBIT) før biomassejustering 251,8 254,7 -1,1 %
Resultat før skatt 68,0 424,0 -84,0 %
Slaktevolum (tonn gw) 11 585 10 664 8,6 %
EBIT (NOK)/kg (oppdrett) 23,51 34,44 -31,7 %

---

Hold deg oppdatert på hva som skjer i norsk og internasjonal oppdrettsnæring – følg oss på Facebook, Linkedin og Twitter, eller abonner på vårt daglige nyhetsbrev.

Se Også


Bygger bulkskip om til fôrflåte

Bakkafrost har inngått en avtale med JT Electric om levering av en 75 meter lang fôrflåte, som skal brukes på selskapets lokalitet ved Suðuroy.