Finans

Se alle artikler

Marine Harvest tar ned årets slaktevolum

Marine Harvest melder at de forventer å slakte 400.000 tonn laks i år, noe som er en reduksjon på 10.000 tonn sammenlignet med estimatet for tre måneder siden. I første kvartal leverte en region over 40 kroner i margin per kg.

(Saken er oppdatert med korrekt margin for Marine Harvest i Irland som var over 41 kroner per kg, ikke over 61 kroner som IntraFish først skrev. Vi beklager feilen.)

Marine Harvest hadde 862 millioner euro (NOK 8,3 milliarder) i driftsinntekter og andre inntekter i første kvartal 2018, ned fra 892 millioner euro samme kvartal i fjor. Totalt slaktevolum i kvartalet var 81.212 tonn, ned fra 83.768 tonn. Slaktevolumet for året under ett er redusert fra 410.000 tonn til 400 000 tonn på grunn av redusert tilvekst, skriver selskapet i kvartalsrapporten onsdag.

Hovedtallene fra selskapet ble presentert allerede i februar da selskapet sendte ut sin oppdatering etter kvartalsavslutningen.

Styret i Marine Harvest har vedtatt et kvartalsutbytte på 2,60 kroner per aksje som følge av godt resultat, gode markedsutsikter og en solid finansiell posisjon. Marine Harvest oppnådde et operasjonelt driftsresultat på 158 millioner euro (NOK 1,5 milliarder) i første kvartal.

– Etterspørselen etter laks har økt i år sammenlignet med slutten av 2017. Dette har ført til høye priser og godt resultat for Marine Harvest, sier konsernsjef Alf-Helge Aarskog i en melding.

Marine Harvest Norway oppnådde et operasjonelt driftsresultat per kg på 2,26 euro (NOK 21,8) i første kvartal, mens Marine Harvest Scotland og Marine Harvest Canada oppnådde et operasjonelt driftsresultat per kg på henholdsvis 1,85 (NOK 17,8) og 1,10 euro (NOK 10,6). Marine Harvest Chile oppnådde et operasjonelt driftsresultat per kg på 1,36 euro (NOK 13,1) i kvartalet.

Best resultat hadde selskapet i Irland med en margin på rundt 41 kroner per kg i første kvartal etter å ha slaktet 1.457 tonn laks.

– Det er svært gledelig at vår økologiske produksjon i Irland hadde sitt beste førstekvartal noensinne grunnet sterk etterspørsel og reduserte kostnader, sier Aarskog.

Consumer Products rapporterte et operasjonelt driftsresultat på 20,9 millioner euro (NOK 201 millioner) i kvartalet, opp fra 12,9 millioner euro samme kvartal i fjor. Marine Harvest Fish Feed fikk et operasjonelt driftsresultat på -4,3 millioner (NOK -41 millioner) i kvartalet.

– Jeg er fornøyd med Marine Harvest Consumer Products rekordhøye resultat i første kvartal, sier Aarskog.

Nøkkeltall Marine Harvest, første kvartal (tall i millioner euro)

Q1 2018 Q1 2017 Endring
Inntekter 862,1 892,0 -3,4 %
Driftsresultat før avskrivinger (EBITDA) 194,8 256,8 -24,1 %
Driftsresultat (EBIT) før biomassejustering 157,6 219,2 -28,1 %
Resultat før skatt 231,8 224,8 3,1 %
Slaktevolum (tonn gw) 81 212 83 768 -3,1 %
EBIT (euro)/kg 1,94 2,62 -26,0 %

---

Hold deg oppdatert på hva som skjer i norsk og internasjonal oppdrettsnæring – følg oss på Facebook, Linkedin og Twitter, eller abonner på vårt daglige nyhetsbrev.