Finans

Se alle artikler

Oppgraderer sektorsyn etter Kontali–kutt

Sparebanken 1 Markets har oppjustert sine prisestimater og kursmål for laksesektoren som følge av lavere biomasseanslag.

«Fredag, etter Oslo Børs hadde stengt, kuttet Kontali sitt biomasseanslag for Norge til 0 prosent årlig endring ved utgangen av august. Dette er rundt 2 prosentpoeng lavere enn våre estimater, og betyr at norsk biomasse har falt fra +4 prosent til uendret på kun en måned», skriver analytiker Tore Tønseth i en oppdatering publisert natt til mandag.

Fiskeridirektoratet: Biomassen ned 3,5 prosent

Les mer

Basert på de nye anslagene fra Kontali samt biomassetallene fra Fiskeridirektoratet, har tilveksten i august trolig vært svært svak, mener Tønseth.

«Lusenivåene og slaktevekter har vært på nivå med 2017 de seneste månedene, men økningen av behandlinger skaper bekymring. Konsekvensene av dette er som vi har sett de seneste ukene – lavere volumer på kort sikt, men også trolig mindre biomasse inn i 2019», heter det.

Øker prisanslag 1,5 kr/kg

Meglerhuset ser nå en volumvekst i Norge på 6,0 prosent i 2018, og 4,0 prosent i 2019. Som følge av lavere volum, har de oppjustert sine prisanslag med 1,5 kr/kg for både 2018 og 2019. 2018–prisen ventes nå til 59,5 kr/kg, mens de i 2019 venter 60,5 kr/kg.

Svake biomassetall, mye lus

Les mer

Anslaget for den langsiktige lakseprisen er løftet fra 5,6 eur/kg til 6,0 eur/kg.

«Fra et produksjonsperspektiv har 2018 vært skuffende. Vi startet med en biomasse som var opp 10 prosent, men ender trolig opp med «kun» 6 prosent volumvekt», heter det.

Kortsiktig risiko for aksjer grunnet høye forventninger

Tross økte prisanslag, ligger meglerhuset fortsatt under Fish Pool–prisene.

«Vi tror at det en nedside i aksjekursene på kort sikt», skriver Tønseth. Han mener imidlertid at fall i aksjekursene gir kjøpsmuligheter – og at det ikke er fare for et stort kursfall.

Som følge av endrede prisanslag, har meglerhuset oppjustert EPS–anslaget for de børsnoterte lakseselskapene med 5–10 prosent.

Lerøy Seafood Group oppgraderes fra nøytral til kjøp, mens Norway Royal Salmon (NRS) oppgraderes fra salg til kjøp. Marine Harvest tas fra salg til nøytral, mens Grieg Seafood, Scottish Salmon Company, NTS og Akva Group fortsatt har kjøpsanbefalinger.

«Salmar får dessverre fortsatt en salgsanbefaling, da vi finner prisingen av aksjen svært krevende», skriver Tønseth. Kursmål på Salmar–aksjen er 360 kroner (fredag endte kursen på 404 kroner). Kursmålet på Marine Harvest er 185 kroner.