Finans

Se alle artikler

Salmar med over 26 kroner i margin per kg

Kostnadsforbedring, økt slaktevolum og gode laksepriser var med på å dra opp Salmars driftsresultat i tredje kvartal.

– Salmar leverte et sterkt operasjonelt resultat i tredje kvartal, drevet av kostnadsforbedringer og god prisoppnåelse. Operasjonelt driftsresultat (EBIT) for driften i kvartalet endte på 939,1 millioner kroner, mot 801,3 millioner kroner i samme periode i fjor, skriver selskapet i kvartalspresentasjonen fredag.

Samlede driftsinntekter endte på 2,8 milliarder kroner i perioden, opp fra 2,7 milliarder i 3. kvartal 2017.

– God drift og sterke biologiske prestasjoner har bidratt til at Salmar leverer et sterkt finansielt resultat. Resultatet er muliggjort av iherdig innsats fra våre ansatte som har bidratt til kostnadsreduksjoner, god prisoppnåelse samt effektivitetsforbedring innen slakteri- og videreforedlingsaktivitetene, sier konsernsjef Olav-Andreas Ervik i Salmar i en melding.

Slaktevolumet var 36.100 tonn, mot 34.000 tonn i tredje kvartal 2017. Gjennomsnittlig laksepris (NASDAQ) i perioden var ned 1,75 kroner per kg fra samme periode året før. Til tross for prisnedgangen økte SalMars operasjonelle driftsresultat per kg med 2,31 kroner og endte på 26,03 kroner.

Salmar opprettholder forventet slaktevolum på 143.000 tonn i Norge i 2018, fordelt på 100.000 tonn i segment Midt-Norge og 43.000 tonn i segment Nord-Norge. I Norskott Havbruk (Scottish Seafarms) og Arnarlax er det i 2018 ventet et slaktevolum på henholdsvis 26.000 tonn og 6.100 tonn.

For 2019 forventer Salmar å slakte 145.000 tonn i Norge.

God biologi i Midt-Norge

– Segment Midt-Norge har levert et sterkt operasjonelt resultat i tredje kvartal. Hovedtyngden av slaktevolumet i perioden var fisk satt i sjøen våren 2017. Denne generasjonen har levert meget gode biologiske prestasjoner med lav dødelighet og få lusebehandlinger, noe som har resultert i lave kostnader, skriver selskapet.

Marginen per kg i Midt-Norge var på 26,45 kroner per kg, og det ble slaktet 32.900 tonn.

Selskapet skriver videre at slaktevolum i Nord-Norge var som planlagt lavt i tredje kvartal. Her var marginen per kg 16,18 kroner, og slaktevolumet var 3.200 tonn.

– Investering i ny MTB-kapasitet samt lavere tilvekst enn planlagt har medført at slakteplanene ble endret for å optimalisere MTB utnyttelsen og volumpotensialet i stående biomasse. Kostnaden på slaktet biomasse i kvartalet ble som ventet høyere enn hva som har vært realisert tidligere perioder, og økningen kan i hovedsak tilskrives høye faste enhetskostnader som følge av lavt volum. I fjerde kvartal er det ventet en betydelig økning i slaktevolumet og kostnadsnivået forventes å komme ned sammenlignet med tredje kvartal, skriver de.

35 prosent på kontrakt

Resultatet for salgs- og prosesseringsaktivitetene viser et overskudd på 73,1 millioner kroner i kvartalet, opp fra 46,2 millioner i samme periode i fjor.

– Resultatforbedringen er drevet av god prisoppnåelse, rundt 42 prosent av volumet ble solgt på fastpris kontrakter til nivåer over spot, i tillegg har rekordhøye volumer bidratt til økt kapasitetsutnyttelse og bedret driftseffektivitet for slakteri- og videreforedlingsaktivitetene, skriver Salmar.

Kontraktsdekningen for fjerde kvartal 2018 ligger per 9. november på 35 prosent.

Basert på anslag over stående biomasse ved utgangen av tredje kvartal 2018, skriver Salmar at det for 2018 og 2019 er ventet en økning i det globale tilbudet av atlantisk laks på henholdsvis 4 og 5 prosent.

– Kombinert med forventninger om god etterspørsel, indikerer dette et balansert laksemarked med utsikter til fortsatt god inntjening, skriver de.

– Salmar leverer et veldig sterkt andre kvartal med 939 millioner kroner i driftsresultat, langt over forventningene våre og konsensus som var i området mellom 723-746 millioner kroner. Marginen per kg var 6 kroner høyere enn våre estimat, der 1 krone kan tilskrives bedre resultater fra videreforedling, 2 kroner er relatert høyere priser og 3 kroner skyldes lavere kostnader. Implisitt produksjonskostnad i Midt-Norge endte som et eksempel på kr 31,8 kroner per kg, det laveste nivået vi har registrert siden begynnelsen i 2016, skriver analytiker Tore A. Tønseth i Sparebank1 Markets i en kommentar.

Han mener at selv om tredje kvartal var imponerende, er utsiktene litt på den negative siden.

– Salmar ser høyere kostnader i Midt-Norge i fjerde kvartal (reverserer den positive effekten i kvartalet), og slaktevolumene for 2019 er bare 145.000 tonn, 4% under forventningen om 151.000 tonn, skriver han.

Nøkkeltall Salmar, tredje kvartal (tall i millioner kroner)

Q3 2018 Q3 2017 Endring
Inntekter 2 766,4 2 676,6 3,4 %
Driftsresultat før avskrivinger (EBITDA) 1 061,9 903,5 17,5 %
Driftsresultat (EBIT) før biomassejustering 939,1 801,3 17,2 %
Resultat før skatt 1 205,3 1 295,3 -6,9 %
Slaktevolum (tonn gw) 36 100 34 000 6,2 %
EBIT (kroner)/kg 26,03 23,60 10,3 %

---

Hold deg oppdatert på hva som skjer i norsk og internasjonal oppdrettsnæring – følg oss på Facebook, Linkedin og Twitter, eller abonner på vårt daglige nyhetsbrev. Her finner du ett sett med ordforklaringer for næringen.