Finans

Se alle artikler

Slaktevolum akkurat som guidet

Chilenske Salmones Camanchaca bommet med under en promille på sitt anslag, og slaktet 48.496 tonn atlantisk laks i fjor.

Salmones Camanchaca

Chilensk lakseoppdretter skilt ut fra fiskeriselskapet Compania Pesquera Camanchaca (som fortsatt er hovedeier)

Eier virksomhet i hele verdikjeden, fra stamfisk til settefisk og sjølokaliteter. Har også slakteri- og foredlingsanlegg

Selskapets har drift i tre regioner i Sør-Chile

Årlig produksjon er rundt 60.000 tonn, hvorav 48.000 tonn er atlantisk laks. Kapasitet er rundt 75.000 tonn.

Selskapet har rundt 1.350 ansatte

Kilde: Melding fra selskapet. Oppdatert januar 2018.

Det fremgår av en børsmelding onsdag ettermiddag.

13. november gjentok selskapet sitt estimat om et slaktevolum på 48.500 tonn atlantiske laks i 2018.

Til sammenligning slaktet de 43.646 tonn atlantisk laks i 2017.