Finans

Se alle artikler

Større tap enn omsetning

Tapene i Hofseth Biocare fortsetter. I fjerde kvartal omsatte de for 14,3 millioner kroner – og tapte 18,7 millioner kroner på driften.

Hofseth Biocare

  • Bioteknologiselskap som produserer ulike produkter til mennesker og kjæledyr basert på biprodukter og avskjær fra lakseindustrien
  • Splitter biproduktene til olje (fett), protein og kalsium
  • Har hovedkontor i Ålesund og produksjonslokaler i Midsund (hydrolyse) og på Berkåk (spraytørk)
  • Største eier er Bonafide Global Fish Fund, etterfulgt at Roger Hofseth AS.
  • Notert ved Oslo Børs' markedsplass Oslo Axess med tickeren HBC

Det fremgår av kvartalsrapporten som selskapet publiserte fredags ettermiddag.

I rapportens «høydepunkter for fjerde kvartal» fokuserer de på at en ny studie om effektene for selskapets kalsium–produkt ble publisert, at en studie om effektene av selskapet proteinprodukt har blitt publisert i et vitenskapelig amerikansk tidsskrift, at selskapet har søkt flere patenter og at de har installert en ny scrubber for å rense luften på fabrikken på Berkåk. Fabrikken har for øvrig hatt rekordhøy produksjon og kapasitetsutnyttelse.

Resultatet skriver de lite om – men tallene viser at omsetningen ble nesten halvert fra samme kvartal i fjor, og resultatene kraftig forverret.

Netto kontantstrøm i kvartalet var –9,4 millioner kroner. Ved utgangen av kvartalet hadde selskapet en kontantbeholdning på 48,6 millioner kroner.

Hofseth Biocare ASA, tall i millioner kroner

4. kv 2018 4. kv 2019 Endring
Omsetning 14,3 26,4 -45,8 %
Driftsresultat –18,7 –11,8 -
Resultat før skatt –23,3 –12,9 -
Nettoresultat –23,4 –12,9 -
Driftsmargin - - -