Finans

Se alle artikler

Rekordhøy ordreinngang for Akva Group i fjerde kvartal

Akva Group melder om god aktivitet i alle regioner og segmenter i fjerde kvartal i 2018. Ordreinngangen i fjerde kvartal var 997 millioner kroner.

Ordreboken ved utløpet av fjerde kvartal 2018 var på nær 1,4 milliarder kroner. 448 millioner kroner av den totale ordreboken ved årsskiftet er relatert til landbasert teknologi, opplyser selskapet i kvartalsrapporten fredag.

Akva Group har hatt et fjerde kvartal med vekst i omsetning og ordreinngang. Inntektene i fjerde kvartal 2018 var på 726 millioner kroner, opp fra 557 millioner kroner samme kvartal året før. Driftsresultat før avskrivinger (EBITDA) var 57 millioner kroner mot 60 millioner kroner i 2017. Resultat etter skatt endte på 19 millioner kroner sammenlignet med 27 millioner kroner i fjerde kvartal 2017.

– Et halvårlig utbytte på 0,75 kroner per aksje vil bli utbetalt i mars 2019, skriver selskapet.

Flere kontrakter på vei inn

– Akva Group North America signerte en rammeavtale med Grieg NL for salg av flåter i Q3 2018. Denne kontrakten er ikke inkludert i ordreboken enda, da det gjenstår designarbeid på flåtene, opplyser selskapet.

Når det gjelder landbasert teknologi var omsetningen i fjerde kvartal 130 millioner kroner mot 124 millioner kroner året før. Ordreinngangen i fjerde kvartal var på 218 millioner kroner sammenlignet med 33 millioner kroner i fjerde kvartal 2017.

– Det ble i kvartalet signert en betydelig kontrakt med Ænes Inkubator på 15,6 millioner euro og i tillegg inngikk Akva Group Chile en avtale på 3 millioner euro. Utsiktene for nye prosjekter ser fortsatt gode ut, skriver de.

Økte kostnader i Norden

Selskapet skriver videre at Egersund Net har bidratt med en omsetning på 152 millioner kroner og en EBITDA på 25 millioner kroner i kvartalet.

– Sammenlignet med forrige år har marginene vært lavere i ASA Nordic grunnet utfordringer hos våre underleverandører, som har ført til økte kostnader på våre flåter og lavere effektivitet på våre produksjonslinjer hos Helgeland Plast. På den positive siden har service og ettermarkedssalg i ASA hatt et sterkt kvartal. Ordreinngangen i den nordiske regionene endte på 498 millioner kroner i kvartalet inkludert Egersund Net med 198 millioner kroner, sammenlignet med 205 millioner kroner i fjerde kvartal 2017, skriver selskapet.

Den høye markedsaktiviteten i Americas fortsetter og ordreinngangen i regionen endte på 171 millioner kroner i kvartalet, sammenlignet med 138 millioner kroner i samme kvartal året før.

Akva Group meldte 6. september i fjor at det var inngått en avtale med Advania Holding hf om salg av Wise lausnir ehf. Transaksjonen er betinget av godkjennelse fra det islandske konkurransetilsynet. Den estimerte endelige fristen for det islandske konkurransetilsynet for å godkjenne transaksjonen har nå blitt oppdatert til 24 juni 2019, opplyser de i kvartalsrapporten.

Akva Groups arbeidskapital i prosent av 12 måneders rullerende omsetning er 13,8 % (8,4 %). Tolvmåneders gjennomsnittlig arbeidskapital er 10,2 %. Tilgjengelig likviditet ved slutten av fjerde kvartal var 336 millioner kroner. Totale eiendeler og total egenkapital var henholdsvis 2.703 millioner kroner (1.663 millioner kroner) og 1.063 millioner kroner (501 millioner kroner). Ved årsskiftet hadde Akva Group en egenkapitalprosent på 39 %.

Nøkkeltall Akva Group (tall i millioner kroner)

Q4 2018 Q4 2017 Endring 2018 2017 Endring
Inntekter 726,3 556,6 30,5 % 2 579,5 2 087,9 23,5 %
Driftsresultat før avskrivinger (EBITDA) 56,5 60,0 -5,8 % 237,8 239,9 -0,9 %
Driftsresultat (EBIT) 22,2 38,6 -42,5 % 129,9 157,1 -17,3 %
Resultat før skatt 20,3 33,3 -39,0 % 111,5 135,6 -17,8 %

---

Hold deg oppdatert på hva som skjer i norsk og internasjonal oppdrettsnæring – følg oss på Facebook, Linkedin og Twitter, eller abonner på vårt daglige nyhetsbrev. Her finner du ett sett med ordforklaringer for næringen.