Ifølge selskapets kvartalspresentasjon var marginen per kg samlet for oppdrett og videreforedling på 16,98 danske kroner, noe som tilsvarer 21,91 norske kroner.

– Utviklingen i spotprisen for laks var nærmest flat i kvartalet, sammenlignet med foregående kvartal. Bakkafrosts prisoppnåelse falt i kvartalet, skriver selskapet.

Bakkafrost kom allerede 3. januar med en oppdatering på slaktetallene for 2018 der det kom frem at selskapet slaktet mindre enn ventet i fjor.

Vanskelige markedsforhold

De opplyser videre at innen oppdrett var driftsresultatet før biomassejustering på 204,4 millioner danske kroner, mens videreforedlingsaktiviteten i selskapet leverte et driftsresultat på 3,3 millioner danske kroner. Innen fôr og fiskemel hadde et driftsresultat før avskrivinger (EBITDA) på 60,4 millioner danske kroner.

– Vanskelige markedsforhold og avgrenset markedstilgang for en periode, resulterte i svakere resultater enn ventet i oppdrettssegmentet for fjerde kvartal. Vi er likevel fornøyd med å ha økt aktiviteten innen videreforedling på grunn av økte kontrakter for videreforedlede produkter, sier konsernsjef Regin Jacobsen i kvartalsrapporten.

I fjerde kvartal slaktet selskapet 12.234 tonn laks, en økning fra 11.470 tonn samme kvartal i 2017. For hele 2018 var slaktevolumet 44.591 tonn, ned fra 54.615 tonn i 2017. 1.500 tonn er flyttet fra fjerde kvartal i fjor til i år, og følgelig er planlagt slaktevolum for inneværende år økt fra 53.000 tonn til 54.500 tonn.

Øker smoltutsettet i år

– 2018 var et begivenhetsrikt år, men alt i alt er vi fornøyd med driften og resultatene. Mye er gjort med tanke på å utvide vår aktivitet, og vi har nå startet driften på vårt nye slakteri på Suðuroy. I 2019 har vi planer om videre utvidelse av anlegget på Suðuroy, sier Jacobsen.

I 2018 satte selskapet ut 12,5 millioner smolt, en økning fra 9,9 millioner smolt i 2017. I år venter selskapet å sette ut 13,5 millioner smolt.

Styret foreslår at det blir utbetalt et utbytte på 8,25 danske kroner per aksje for 2018. Det tilsvarer 10,70 norske kroner per aksje med dagens kurs.

Russiske sanksjoner gjør vondt

– Bakkafrosts fjerde kvartal er en stor skuffelse, og fremhever den sårbare avhengigheten selskapet har på det russiske markedet. Driftsresultatet endte på 231 millioner kroner, 25-26% under estimatet vårt og konsensus. Vi visste at Bakkafrost hadde eksportproblemer til Russland, men trodde dette var først og fremst knyttet til biprodukter, men det virker som om dette i større grad også har påvirket eksporten av hel laks. Total eksport til Øst-Europa for Bakkafrost utgjorde bare 6 % av totalvolumet, ned fra 32 % i tredje kvartal, skriver analytiker Tore A. Tønseth i Sparebank 1 Markets i en oppdatering tirsdag.

– Vi tror både estimatene og markedsprisen til Bakkafrost vil komme betydelig ned etter denne rapporten. I tillegg øker inntektsskatten på Færøyene med 0,5 % selskapet utbetaler kun 8,25 kroner i utbytte, godt under forventningene på rundt 10,50-11,00 kroner, skriver han og legger til at han venter stort fall for Bakkafrost-aksjen i dag.

Nøkkeltall Bakkafrost (tall i millioner danske kroner)

Q4 2018 Q4 2017 Endring 2018 2017 Endring
Inntekter 750,3 906,1 -17,2 % 3 177,4 3 770,0 -15,7 %
Driftsresultat før avskrivinger (EBITDA) 282,0 378,0 -25,4 % 1 075,0 1 378,0 -22,0 %
Driftsresultat (EBIT) før biomassejustering 230,5 331,2 -30,4 % 1 074,9 1 377,6 -22,0 %
Resultat før skatt -6,8 -27,2 N/A 1 172,1 623,9 87,9 %
Slaktevolum (tonn gw) 12 234 11 470 6,7 % 44 591 54 615 -18,4 %
EBIT (NOK)/kg 21,56 29,88 -27,8 % 27,24 28,29 -3,7 %

---

Hold deg oppdatert på hva som skjer i norsk og internasjonal oppdrettsnæring – abonner på vårt daglige gratis nyhetsbrev.