I en sektorrapport publisert torsdag oppjusterer meglerhuset sine anslag for lakseprisen i 2020 fra 58,5 kr/kg til det nye anslaget 61 kr/kg. Dette grunngir de med dempet vekst i utbudet (3,6 prosent) samt følgende to forhold:

  • Høyere laksepriser enn ventet i 2019
  • Positivt utslag på meglerhusets etterspørsel-indikator, basert på høyere relative laksepriser sammenlignet med andre proteinkilder

Sistnevnte er også årsaken til at meglerhuset oppjusterer sitt langsiktige lakseprisanslag fra 57 kr/kg til 58 kr/kg.

Rekordhøye multipler

Meglerhuset mener at lakseaksjer kan være attraktive sammenlignet med andre aksjer, men ser potensielle skjær i sjøen.