Det fremgår av en børsmelding torsdag.

Aker Biomarine ser nå en offshore krillproduksjon i 2021 på 40.000-45.000 tonn, mot 45.000-50.000 som ble kommunisert i andrekvartalsrapporten fremlagt 14. juli.

Omsetningen i 2021 ventes nå å bli noe lavere enn i 2020, sammenlignet med tidligere forventning om moderat vekst. Justert ebitda-margin ventes å bli 15-17 prosent i 2021, mot tidligere forventning om noe lavere enn i 2020. I 2020 var den justerte ebitda-marginen 27 prosent.

Av de nedjusterte finansielle estimatene kommer rundt to tredjedeler fra lavere innhøstingsvolumer og en tredjedeler til salg av Superba, fremgår det av meldingen.

Utfordrende isforhold

Innhøstingen i 2021 har vært lav som følge av lav tilgjengelighet på krill, kombinert med utfordrende nivåer av is i august og september. Hittil i år har produksjonen vært 38.500 tonn før innhøsting i fjerde kvartal, som er mindre enn to tredjedeler av selskapets opprinnelige ambisjon for helåret.

«Sesongen i 2021 har vært skuffende med betydelig lavere volumer som påvirker vårt salg og inntjening», heter det.

Lavere innhøsting vil videre resultere i redusert produkttilgjengelig for Qrill Aqua mot slutten av året, og dermed påvirket salget i 2021.

Fall i salget til Sør-Korea

Som rapportert i juli er salgsvolumet for Superba i år lavere enn sist år. Hovedårsaken til dette er et stort fall i salget til Sør-Korea og langsommere enn anslått salg i det amerikanske massemarkedet. Selv om Superba-salget i andre halvdel av 2021 anslås å være høyere enn i første halvår er salgsveksten i de ovennevnte markedene lavere enn tidligere estimert. Aker Biomarine har de siste månedene iverksatt salgsforbedringsinitiativer, men likevel forventes det årlige salget å være lavere enn forrige estimat.

Antall fiskedager denne sesongen har vært 18 prosent under det laveste av de sammenlignbare tallene fra de siste åtte årene, og er 23 prosent lavere enn gjennomsnittet ettersom et stort antall dager brukes på å lete etter krill.

God biomasse

Selskapet bemerker videre at biomassen i Antarktis er god med en nylig studie som har viste en økning på 17 prosent de siste 20 årene.

«Sesongen i 2021 har vært skuffende, og de betydelig lavere volumene påvirker salget og inntjeningen vår. Ettersom fartøyene nå seiler inn for å gjennomgå vedlikehold og oppgraderinger, gleder jeg meg til neste sesongen som starter i fjerde kvartal», kommenterer konsernsjef Matts Johansen.

Selskapet vil avholde en kapitalmarkedsdag sent i november eller tidlig desember går det fram av meldingen.