Aquacon AS har planer om å bygge et landbasert anlegg i Maryland, USA. Anlegget skal etter planen produsere 16.000 laks i første fase.

Kontraktsverdien opplyses til å være på 150 millioner dollar, tilsvarende nær 1,3 milliarder norske kroner. Partene har tidligere inngått en ikkebindende-intensjonsavtale om dette.

Akva Group og Israel Corp. skal sammen delta i et 5 millioner dollar stort konvertibelt lån, og ha opsjon til å investere ytterligere 15 millioner dollar under gitte betingelser går det fram av meldingen onsdag morgen.

I juni fjor ble det kjent at tidligere Pareto-topp Henrik Tangen (63), sammen med n rekke profiler fra norsk sjømatnæring vil satse milliarder på tre landbasert lakseanlegg i USA.

Tangen er arbeidende styreleder i Aquacon, og har ytret stor tro på produksjon at landbasert laks i USA:

– Vi er ganske trygge på at vi kan produsere til rundt fem dollar kiloen, sier han. Det tilsvarer rundt 47 kroner med dagens kurs. Til sammenligning koster produksjon i åpne merder i sjø i Norge drøyt 40 kroner kiloen, uttalte Tangen da planen ble kjent i fjor.

Selskapet ønsker å bygge tre anlegg med en samlet kapasitet på hele 45.000 tonn. Investeringene er anslått å være rundt 9,5 milliarder kroner. Pengene skal hentes i flere runder, og det planlegges en notering ved markedsplassen Merkur Market i 2021.

IntraFish har tidligere omtalt at byggestart for det første anlegget var planlagt første kvartal 2021. For de andre to anleggene, som også ligger i Maryland, er meningen å starte bygging i 2023 og 2025.