– Det er kanskje naturlig gitt at selskapet er blitt såpass diversifisert, at en vil synliggjøre verdier ved å børsnotere en del