Meglerhuset SEB viser blant annet til Mowis nye fôrfabrikk i Storbritannia, som understreker omfanget av selskapets langsiktige ambisjoner om å selge premiumprodukter, som kombinert med forventningen