Det fremgår av selskapets tredjekvartalsrapport.

Resultat før skatt ble -11,7 millioner kroner i kvartalet, mot -4,0 millioner samme periode året før. Selskapet hadde ingen omsetning i kvartalet.

Andfjord Salmon har de siste månedene ferdigstilt det første bassenget på Kvalnes. Testing av den laminære vannføringen er neste steg for det første basseng i Kvalnes. Forberedelsene har allerede startet, og testing vil pågå fortløpende neste par måneder, fremkommer det.

I tillegg til det første bassenget, har også Andfjord Salmon kommet videre med grunnarbeid for de neste bassengene på Kvalnes i løpet av tredje kvartal. Disse to fasene representerer et samlet produksjonsvolum på om lag 12.600 tonn HOG. Videre har en nylig landkjøpsavtale muliggjort 50 prosent volumutvidelse på Kvalnes, til 19.000 tonn HOG ved full produksjon (fase 3).

Første smolt vil bli satt ut i andre kvartal 2022, skriver selskapet.