Det går fram av en børsmelding fra selskapet.

– Første smoltutsett er åpenbart en viktig og gledelig milepæl for Andfjord Salmon. Operasjonen var godt planlagt, og ble gjennomført på sikkert og forutsigbart vis, uttaler administrerende direktør i Andfjord Salmon, Martin Rasmussen, i en pressemelding fra selskapet.

Andfjord Salmon satte ut smolt siste helgen i juni 2022. Foto: Andfjord Salmon

Om lag 200 000 smolt med en snittvekt på 120 gram ble satt ut i bassenget.

Ifølge selskapet har smolten raskt tilpasset seg de nye omgivelsene etter utsettet.

– Vi går nå inn i en periode med økende mengde naturlig lys og stigende temperaturer. Det er bra for både helsen og utviklingen til fisken, uttaler Rasmussen i meldingen.

Andfjord Salmon har lisens til å produsere 10.000 tonn MTB laks på Kvalnes, tilsvarende et produksjonsmål på 19.000 tonn sløyd fisk (HOG).

Andfjord Salmon
  • Selskap som skal drive landbasert oppdrett av laks
  • Byggingen av selskapets anlegg er i gang på Kvalnes på Andøy.
  • Selskapet satte ut den første smolten i juni 2022. Forventet slakting er medio 2023, men kan bli fremskyndet etter god tilvekst.
  • Andfjord Salmon har ambisjoner om å søke konsesjon for totalt 70.000 tonn MTB. Selskapet er notert ved Euronext Growth.