Det landbaserte selskapet hyrte meglerhuset ABG Sundal Collier for å hente penger, og bistå til notering ved markedsplassen Merkur Market. Det ga 30 millioner kroner mer enn planen på 120 millioner.

Totalt ble 3.750.000 aksjer utstedt til 40 kroner per aksje. Emisjonen hadde høyt interesse fra institusjonelle investorer og kapitalinnhentingen ble dermed hevet fra 120 millioner til 150 millioner kroner, skriver DN Investor.

Andfjord Salmon bygger landbasert lakseanlegg på Andøya i Nordland. Anlegget er et gjennomstrømmingsanlegg.

- Viktig milepæl

Selskapet har tillatelser for produksjon av inntil 10.000 tonn, men planer om inntil 70.000 tonn på sikt. Pengene fra emisjonen skal brukes til investeringer knyttet til utbyggingen i Kvalnes og utvidelse av nye områder som Breivik og Fiskenes. Selskapet starter allerede nå konstruksjonen av ytterligere ti bassenger, samt driftsbygning for anlegget, opplyser de i en pressemelding fredag morgen.

Martin Rasmussen, administrerende direktør i Andfjord Salmon. Foto: Silje Helene Nilsen

- Dette er en ny og viktig milepæl for Andfjord Salmon. Vi opplever at det er sterk tro, både internt og blant investorene vi har møtt, på planen om å bygge verdens største og mest miljøvennlige oppdrettsanlegg i sitt slag, sier administrerende direktør i Andfjord Salmon, Martin Rasmussen, i en pressemelding fredag morgen.

Første noteringsdag ved Oslo Børs-eide Merkur Market ventes å bli i løpet av uken som begynner 22. juni.

Andfjord Salmon er et lukket gjennomstrømningsanlegg på land, med en egenutviklet teknologi. Bassengene ligger under havnivå og sjøvannet hentes fra 30 og 160 meters dybde i Andfjorden. Inntakene gir mulighet til å optimalisere vanntemperatur og ligger på dybder som minimerer risiko for lakselus eller farlige alger. Foto: Andfjord Salmon

70.000 tonn MTB

Det første bassenget har en produksjonskapasitet på 1.000 tonn MTB , og skal stå klart i andre halvår i 2020. Planen var å starte neste byggetrinn første halvår 2021, men Andfjord Salmon framskynder nå disse planene.

Totalt elleve basseng skal bygges på Kvalnes på Andøya, der selskapet i første fase har konsesjon på 10.000 tonn MTB.

- Emisjonen gjør at vi nå kan starte på neste fase. Dette gjelder ikke bare de neste ti bassengene på Kvalnes, men også regulering og tilrettelegging av våre områder på Fiskenes og Breivik. Totalt har vi ambisjoner om å oppnå 70.000 tonn MTB, på til sammen tre lokasjoner på Andøya, opplyser direktør for finansiering og forretningsutvikling, er Helge Krøgenes, i pressemeldingen.

Les også:

Andfjord Salmon får 14 millioner kroner av Innovasjon Norge

Andfjord Salmon med fulltegnet emisjon