Det fremgår av en melding mandag. Den ene kontrakten er med konstruksjonsselskapet Eykt for bygging, og den andre kontrakten er med Eyvi, en