Omsetningen i kvartalet var 166 millioner kroner, som varslet. Prisoppnåelsen i kvartalet var hoveddriveren for det operasjonelle driftsresultatet med en gjennomsnittlig pris på 56,6 kroner pr kilo for solgt laks i kvartalet, sammenlignet med 38,2 kroner pr kilo samme periode året før, heter det.

Selskapet gjentar også forventningen om et slaktevolum på 10.100 tonn i 2022.

NRS-eide Arctic Fish meldte 13. februar om massiv fiskedød ved selskapets anlegg i Dyrafjordur på Island. Det er ventet at dette blir omtalt på selskapets presentasjon av fjerde kvartal onsdag.

IntraFish følger selskapets persentasjon senere i formiddag.