Arctic Fish vurderer en rettet emisjon, på 350 millioner