Emisjonen utgjør 55 millioner dollar - tilsvarende 589 millioner norske kroner.

Følgende eksisterende aksjonærer mottok tildelinger i tråd med deres forhåndsforpliktelser som opplyst i børsmeldingen vedrørende lansering av den private plasseringen:

  • Nordlaks Holding AS, et av de største familieeide lakseoppdrettsselskaper i verden, ble tildelt 21.611.600 aksjer til et samlet tegningsbeløp på 108.058.000 kroner
  • Strawberry Equities AS ble tildelt 14.047 540 aksjer til et samlet abonnementsbeløp på 70.237.700 kroner
  • Blue Future Holding AS, eid av EW Group, en leverandør av dyr genetikk, ernæring og helseprodukter, ble tildelt 10.000 000 aksjer til et totalt tegningsbeløp på 50. 000 000 kroner
  • Joh Johannson Eiendom AS ble tildelt 10.000 000 aksjer til et samlet abonnementsbeløp på 50.000.000 kroner.

Nettoprovenyet fra emisjonen vil bli brukt til å gi selskapet tilstrekkelig finansiell rullebane, inkludert en buffer, for å oppnå fase 1 steady-state-produksjon og lønnsomhet. Eventuell gjenværende kontantbuffer kan benyttes av selskapet for fase 2-utvidelse.

Det vurderes å gjennomføre en reparasjonsemisjon på opptil 20 millioner aksjer til kurs fem kroner.

Atlantic Sapphire-aksjen sluttet på 6,48 kroner på Oslo Børs torsdag.

Det var i juni i fjor at Nordalks for føste gang puttet penger inn i landbasertselskapet med base i Florida, USA. Da investerte Nordlaks Holding 150 millioner kroner i landbasertselskapet. Investeringen ble begrunnet med uro rundt økt beskatning for oppdretterne.

Selv om landbasertselskapet kom med denne nyheten falt aksjen fra start - med 8,5 prosent, i følge DN.

Atlantic Sapphire er priset til 993,2 millioner kroner på Oslo Børs.